Regulamin

I. Zasady ogólne

1. Sklep NINGAL.PL jest prowadzony przez firmę GRUPA PSK SP. Z O.O., ul. Piaskowa 3, 01-067 Warszawa, regon 368990109, NIP 527-283-10-48, wpisaną do KRS pod numerem 0000708932. Nasz adres mailowy to kontakt@ningal.pl, nasz telefon to 720 915 907

2. Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony http://ningal.pl, telefonicznie oraz osobiście w punkcie sprzedaży przy ul. Piaskowej 3.

3. Przedstawione w sklepie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

4. Obowiązującą ceną zakupu produktu jest cena przedstawiona przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.

5. Za każde zrealizowane zamówienie wystawiamy dowód zakupu: paragon fiskalny lub na życzenie fakturę VAT, z uwzględnieniem kosztów przesłania towaru. Dowód zakupu jest przesyłany wraz z towarem.

6. Zamówienia można składać jako zarejestrowany użytkownik lub bez rejestracji.

7. Zamówienia są przekazywane do realizacji automatycznie, bez konieczności dodatkowego obowiązku potwierdzenia przez kupującego zamówienia telefonicznie lub w innej formie.

8. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w ciągu 7 dni kalendarzowych po jego złożeniu, jeśli zamówienie nie zostało do tego czasu opłacone lub gdy kupujący przekazał niepełne dane sklepowi, co uniemożliwia zrealizowanie zamówienia, jak również gdy kupujący nie zgłosił się po odbiór zamówienia. 

9. Sklep sprzedaje produkty nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Jeśli sprzedaż będzie dotyczyć produktu używanego lub niepełnowartościowego, informacja taka zostanie w sposób wyraźny przedstawiona w opisie danego produktu.

10. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich". Konsument może także złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

II. Płatności

1. NINGAL.PL oferuje następujące formy płatności: a) wpłata na konto, b) za pobraniem, c) płatności elektroniczne, d) gotówka lub płatność kartą w punkcie sprzedaży.

2. Operatorem kart płatniczych oraz płatności elektronicznych jest AutoPay S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.

Dostępne formy płatności kartą, którymi można realizować płatność: 
Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

III. Dostępność i czas realizacji

1. Przy każdym produkcie określony jest orientacyjny czas realizacji zamówienia dla danego produktu.

2. Czas realizacji oznacza okres od złożenia przez kupującego zamówienia do momentu nadania przesyłki przez sklep (w przypadku płatności za pobraniem) lub przygotowania towaru do odbioru osobistego. W przypadku płatności przelewem czas realizacji liczony jest od momentu wpływu środków na konto sklepu. Czas realizacji nie obejmuje okresu potrzebnego na dostarczenie przesyłki przez spedytora.

3. W przypadku złożenia zamówienia na więcej niż jeden produkt obowiązującym czasem realizacji dla całego zamówienia jest czas realizacji produktu, dla którego ten okres był najdłuższy.

IV. Dostawa i odbiory osobiste

1. NINGAL.PL realizuje dostawę zamówień za pośrednictwem firm kurierskich oraz paczkomatów.

2. Odbiór osobisty zamówienia jest możliwy wyłącznie pod adresem NINGAL.PL, ul. Piaskowa 3, 01-067 Warszawa. Przed przyjazdem należy upewnić się, czy zamówienie zostało przygotowane do obioru, sprawdzając status zamówienia, który powinien brzmieć „Gotowe do odbioru osobistego”. Zamówione produkty są zarezerwowane przez okres 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia.

3. W przypadku odbioru osobistego towaru, który został opłacony w formie przedpłaty, towar zostanie wydany wyłącznie osobie, której dane są zgodne z tymi z zamówienia lub osobie, która dokonała przedpłaty.

V. Reklamacje związane z dostawą przesyłek

1. NINGAL.PL bierze pełną odpowiedzialność za przesyłki zagubione lub zniszczone przez firmy kurierskie. W sytuacji zagubienia lub zniszczenia przesyłki sklep wysyła przesyłkę ponownie lub w przypadku braku towaru zwraca należność na rzecz klienta.

VI. Reklamacje towarów

1. Produkty sprzedawane w sklepie ningal.pl objęte są gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy. Okres gwarancji jest określony dla każdego produktu na stronie z jego opisem w zakładce „Dane techniczne”.

2. Sposób załatwienia reklamacji z tytułu gwarancji jest uzależniony od konkretnego produktu. Część reklamacji jest zgłaszana bezpośrednio do serwisu producenta, część do autoryzowanych serwisów zewnętrznych, część jest kierowana wpierw do ningal.pl W większości wypadków warunki gwarancji oraz dane kontaktowe do właściwego serwisu znajdują się na karcie gwarancyjnej urządzenia. W przypadku niejasności, jak należy zgłosić produkt do reklamacji z tytułu gwarancji, proszę skontaktować się z obsługą sklepu ningal.pl.

3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu - na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

4. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, Kupujący będący przedsiębiorcą innym niż Przedsiębiorca uprzywilejowany, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

5. Reklamacje z tytułu rękojmi należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@ningal.pl lub pocztą tradycyjną na adres: NINGAL.PL ul. Piaskowa 3, 01-067 Warszawa. Sprzedający rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

6. Przesyłki z reklamowanymi produktami prosimy kierować na adres: NINGAL, ul. Piaskowa 3, 01-067 Warszawa (tel. 720 915 907, kontakt@ningal.pl). Przed odesłaniem produktu do reklamacji prosimy o wcześniejszy kontakt w celu usprawnienia przebiegu procesu reklamacji.

VII. Zwroty

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.

2. Odstąpienie od umowy sprzedaży dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które należy przesłać do NINGAL.PL na adres e-mail: kontakt@ningal.pl lub pocztą tradycyjną na adres: NINGAL.PL, ul. Piaskowa 3, 01-067 Warszawa.

3. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
- dodatkowych kosztów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem dostarczenia towaru innego niż najtańszy oferowany przez NINGAL.PL,
- kosztów odesłania towaru (sprzedający nie zwraca Kupującemy kosztów odesłania towaru).

5. W terminie 14 dni od odstąpienia od umowy sprzedaży Kupujący jest zobowiązany zwrócić towar Sprzedającemu na adres: NINGAL.PL, ul. Piaskowa 3, 01-067 Warszawa. W przypadku odsyłania towaru do zachowania terminu wystarczy data nadania przesyłki przed upływem 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

6. Formularz odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

NINGAL.PL
ul. Piaskowa 3
01-067 Warszawa
kontakt@ningal.pl

Ja .............................................................................. informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następująej/ych rzeczy:

............................................................................................................................................................................................................................

Numer zamówienia ............................... Data zawarcia umowy to .................................... Data odbioru .............................................

Imię i nazwisko ..............................................................................................................................

Adres ...............................................................................................................................................

Nr konta bankowego ....................................................................................................................

Data .................................................................................................................................................

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem bazy danych klientów sklepu NINGAL.PL jest GRUPA PSK SP. Z O.O., adres siedziby: ul. Piaskowa 3, 01-067 Warszawa. 

2. NINGAL.PL pozyskuje dane osobowe kupujących w celu realizacji zamówień składanych w sklepie internetowym.

3. Dane osobowe przekazywane są przez kupujących dobrowolnie.

4. Kupujący w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

5. NINGAL.PL przekazuje dane osobowe kupującego firmom spedycyjnym w zakresie niezbędnym do realizacji usługi transportowej, aktualnie są to firmy: DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15, 25-528 Kielce, InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie (03-236), przy ul. Annopol 17A a także operatorowi kart płatniczych i płatności elektronicznych Auto Pay S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot.

6. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

IX. Ochrona środowiska

1. Firma GRUPA PSK SP. Z O.O. jest wpisana do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) pod numerem 000087935 oraz posiada podpisaną umowę z Organizacją Odzysku, która przejęła od spółki obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 11.09.2015 r. Dz. U. 2015 r., poz. 1688 z późniejszymi zmianami oraz przepisów wykonawczych. Koszty Gospodarowania Odpadami (KGO) są każdorazowo wliczane w cenę produktów wg poniższych stawek:

Rodzaj Stawka KGO [PLN/kg]
Baterie przenośne i akumulatory przenośne (baterie: cynkowo-węglowe, alkaliczne, cynkowo-powietrzne, cynkowo-srebrowe, litowe (inne niż guzikowe), litowe, srebrowe (nie zawierające rtęci), guzikowe zawierające rtęć, akumulatory: cynkowo-srebrowe, niklowo-kadmowe, niklowo-manganowe, litowo-jonowe, litowo-polimerowe, niklowo-wodorkowe, niklowo-żelazowe 1,60
Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm 0,23
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl